ארכיון

סדנה עוצמתית – אחים של מתמודדים בבריאות הנפש

בסדנה ננסה להבין את השפעת ההפרעה הנפשית של האח המתמודד,  על המשפחה בכלל ועל האחים האחרים בפרט. נזהה את התפקידים שמוטלים עלינו, ואת אילו שאנו נוטלים על עצמינו,  בהקשר של האח המתמודד.  נשתף חוויות מההתמודדות האישית כאחים, ונלמד מניסיון של אחרים.