18 בינואר יום ה', 18:00

בנים/ בנות להורים המתמודדים עם מחלה נפשית

מיקום: מרכז יה"ל ראשל"צ - הרצל 64 ראשל"צ, קומה 4

הופעת מחלה נפשית במרחב החיים האישי והמשפחתי משפיעה על כל אחד מבני
המשפחה ועל המשפחה כולה.
מחלתו של הורה משנה את "כללי המשחק" שבין הורים לילדיהם, ואתם, הבנות
והבנים, מתמודדים עם מציאות מורכבת, בלתי צפויה ותובענית.
אנו מזמינים אתכם, בנים/ות להורים, המתמודדים עם מחלה נפשית,
לקחת חלק בסדנה בה נוכל לקיים שיח פתוח, תומך ומלמד, לתרום
ולהיתרם, לתת ולקבל
המפגש יתקיים ביום חמישי, 18.1.18 בשעה 18:00 במרכז יה"ל,
הרצל 68 ,קומה 4 ,ראשון לציון
הסדנה ללא תשלום, נדרשת הרשמה מראש
במידה והנכם מעוניינים לקחת חלק בסדנה, אנא, צרו קשר עם המרכז
families@eychut.org.il :במייל או 03-7164474 :'בטל לפנות ניתן
נא הקדימו הרשמתכם,
נשמח לראותכם איתנו!
צוות מרכז יה"ל

אשרו הגעתכם לאירוע
בטלפון: 03-7164474
ינואר
18
ד

בנים/ בנות להורים המתמודדים עם מחלה נפשית

מרכז יה"ל ראשל"צ - הרצל 64 ראשל"צ, קומה 4 | יום ה', 18:00

הופעת מחלה נפשית במרחב החיים האישי והמשפחתי משפיעה על כל אחד מבני
המשפחה ועל המשפחה כולה.
מחלתו של הורה משנה את "כללי המשחק" שבין הורים לילדיהם, ואתם, הבנות
והבנים, מתמודדים עם מציאות מורכבת, בלתי צפויה ותובענית.
אנו מזמינים אתכם, בנים/ות להורים, המתמודדים עם מחלה נפשית,
לקחת חלק בסדנה בה נוכל לקיים שיח פתוח, תומך ומלמד, לתרום
ולהיתרם, לתת ולקבל
המפגש יתקיים ביום חמישי, 18.1.18 בשעה 18:00 במרכז יה"ל,
הרצל 68 ,קומה 4 ,ראשון לציון
הסדנה ללא תשלום, נדרשת הרשמה מראש
במידה והנכם מעוניינים לקחת חלק בסדנה, אנא, צרו קשר עם המרכז
families@eychut.org.il :במייל או 03-7164474 :'בטל לפנות ניתן
נא הקדימו הרשמתכם,
נשמח לראותכם איתנו!
צוות מרכז יה"ל

אשרו הגעתכם לאירוע
בטלפון: 03-7164474