9 בינואר יום ג', 11:00

הגיל השלישי – קבוצת הורים

מיקום: הרצל 68, ראשל"צ

אנו שמחים להזמינכם לקבוצה להורים בגיל השלישי, להם בן/בת המתמודד/ת עם
פגיעה נפשית.
בקבוצה נדון בנושאים הקשורים לגיל, למאפיינים, למצב בהווה ולמחשבות על העתיד, תוך
התייחסות להיבטים משפטיים. נושאים כגון: מידע לגבי שירותים וזכויות, כלים להתמודדות,
אפוטרופסות, צוואות וירושות, האחים ה"בריאים" ועוד.
הקבוצה תלווה את חבריה ותאפשר חשיבה משותפת, הבנה והעמקה בנושאים אלו,
תוך למידה, תמיכה ויעוץ הדדי.
פרטים:
 מפגש ראשון יתקיים ביום שלישי, 18.1.9 בשעה 00:11.
 יתקיימו 15 מפגשים, אחת לשבוע בימי שלישי עם אפשרות להמשך.
 משך מפגש: שעה וחצי.
 מקום: מרכז יה"ל, רח' הרצל 68 ראשון לציון, קומה 4.
 מנחות הקבוצה: נעמה פורת, עו"ס רונית בוזלי, מרפאה בעיסוק מצוות המרכז, תוך שילוב
גורמים חיצוניים כגון ייעוץ משפטי ורווחה
ההשתתפות בקבוצה ללא תשלום
הורים המעוניינים להשתתף בקבוצה מוזמנים לפנות למרכז יה"ל להרשמה, הנרשמים יוזמנו לפגישת
היכרות ותיאום ציפיות.
families@eychut.org.il :במייל או 03-7164474 :'בטל לפנות ניתן
נא הקדימו הרשמתכם,
מצפים לראותכם, צוות מרכז יה"ל

אשרו הגעתכם לאירוע
בטלפון: 03-7164474
ינואר
9
ו

הגיל השלישי – קבוצת הורים

הרצל 68, ראשל"צ | יום ג', 11:00

אנו שמחים להזמינכם לקבוצה להורים בגיל השלישי, להם בן/בת המתמודד/ת עם
פגיעה נפשית.
בקבוצה נדון בנושאים הקשורים לגיל, למאפיינים, למצב בהווה ולמחשבות על העתיד, תוך
התייחסות להיבטים משפטיים. נושאים כגון: מידע לגבי שירותים וזכויות, כלים להתמודדות,
אפוטרופסות, צוואות וירושות, האחים ה"בריאים" ועוד.
הקבוצה תלווה את חבריה ותאפשר חשיבה משותפת, הבנה והעמקה בנושאים אלו,
תוך למידה, תמיכה ויעוץ הדדי.
פרטים:
 מפגש ראשון יתקיים ביום שלישי, 18.1.9 בשעה 00:11.
 יתקיימו 15 מפגשים, אחת לשבוע בימי שלישי עם אפשרות להמשך.
 משך מפגש: שעה וחצי.
 מקום: מרכז יה"ל, רח' הרצל 68 ראשון לציון, קומה 4.
 מנחות הקבוצה: נעמה פורת, עו"ס רונית בוזלי, מרפאה בעיסוק מצוות המרכז, תוך שילוב
גורמים חיצוניים כגון ייעוץ משפטי ורווחה
ההשתתפות בקבוצה ללא תשלום
הורים המעוניינים להשתתף בקבוצה מוזמנים לפנות למרכז יה"ל להרשמה, הנרשמים יוזמנו לפגישת
היכרות ותיאום ציפיות.
families@eychut.org.il :במייל או 03-7164474 :'בטל לפנות ניתן
נא הקדימו הרשמתכם,
מצפים לראותכם, צוות מרכז יה"ל

אשרו הגעתכם לאירוע
בטלפון: 03-7164474