21 בדצמבר יום ה', 17:30

הרצאה לבני משפחה – להעיר את ניצוץ התקווה

מיקום: מרכז יה"ל שלוחת רמלה - שדרות דויד רזיאל 32

מרכז יה"ל שלוחת רמלה, יקיים הרצאה:
פנטזיה, אמונה, אופטימיות
להעיר את ניצוץ התקווה
מרצה: תמי קויפמן, מנהלת מקצועית ארצית – מרכזי יה"ל
ההרצאה תתקיים במרכז יה"ל שלוחת רמלה- שדרות דויד רזיאל 32,
בבית המתנדב ברמלה, ביום חמישי ה- 17.12.21.
בתכנית:
התכנסות 17:30-18:00
18:00-19:30 הרצאה, דיון ושאלות הקהל
הרשמה מוקדמת חשובה לנו ביותר, אנא הקדימו הרשמתכם.
families@eychut.org.il
03-7164474 :

נשמח מאד לראותכם בין אורחנו,
מרכז יה"ל שלוחת רמלה

אשרו הגעתכם לאירוע
בטלפון: 03-7164474
דצמבר
21
ד

הרצאה לבני משפחה – להעיר את ניצוץ התקווה

מרכז יה"ל שלוחת רמלה - שדרות דויד רזיאל 32 | יום ה', 17:30

מרכז יה"ל שלוחת רמלה, יקיים הרצאה:
פנטזיה, אמונה, אופטימיות
להעיר את ניצוץ התקווה
מרצה: תמי קויפמן, מנהלת מקצועית ארצית – מרכזי יה"ל
ההרצאה תתקיים במרכז יה"ל שלוחת רמלה- שדרות דויד רזיאל 32,
בבית המתנדב ברמלה, ביום חמישי ה- 17.12.21.
בתכנית:
התכנסות 17:30-18:00
18:00-19:30 הרצאה, דיון ושאלות הקהל
הרשמה מוקדמת חשובה לנו ביותר, אנא הקדימו הרשמתכם.
families@eychut.org.il
03-7164474 :

נשמח מאד לראותכם בין אורחנו,
מרכז יה"ל שלוחת רמלה

אשרו הגעתכם לאירוע
בטלפון: 03-7164474
איך מגיעים
Google Maps