מרכזי יה"ל למשפחות בתחום בריאות הנפש

"כדי שלא תתמודדו לבד"

אני מאמין

  • במרכזי יה"ל מאמינים בכוחה של המשפחה, במקומה המרכזי בתהליך השיקום, בעבודה משותפת ושיתופית הכוללת את המתמודד, המשפחה וגורמי הטיפול והשיקום, ברוח גישת ההחלמה בבריאות הנפש.
  • אנו מאמינים ביכולתה של המשפחה לבסס את חייה – לשקם את רצף החיים האישיים והמשפחתיים לצד ההתמודדות עם המחלה, למצוא חוסן, משמעות והגשמה.
  • אנו מספקים לבני המשפחה סביבה מכבדת, זמינה, ומחבקת ופועלים תוך התחדשות ויצירתיות תוך שותפות בתהליכי שינוי והתפתחות במרחב הטיפול והשיקום הפסיכיאטרי.
  • במרכזים מתקיים דיאלוג שיש בו פתיחות והקשבה לצרכי המשפחה ומתוך כך נגזרים מענים שונים ומגוונים. כמו כן ניתנים מענים לצרכים ולציפיות של משפחות ממגזרים ותרבויות שונות כגון: דוברי רוסית, יוצאי אתיופיה, המגזר החרדי, אוכלוסיות מוחלשות, והמגזר הערבי.
  • מרכזי יה"ל פועלים להוביל ולקדם שינוי מערכתי וחברתי בנוגע לבני המשפחה.
  • ברוח זו אנו פועלים בתוך המרכזים ובקהילה לשינוי הסטיגמה החברתית המוטלת על מתמודדים עם מחלה נפשית ועל בני משפחותיהם.
  • מרכזי יה"ל רואים עצמם כגשר איתן שפועל לחיזוק הרצף הטיפולי במערך הטיפול והשיקום של המתמודד ומשפחתו. אנו מחזקים את ההבנה לגבי חשיבותה של המשפחה בתהליך ופועלים בשיתופי פעולה עם כל גורמי הטיפול והשיקום בקהילה: מחזקים את הקשר והדיאלוג בינם לבין המשפחות ולהפך.
  • במרכזי יה"ל עובדים מסורים, ובעלי ניסיון רב בתהליכי שיקום והחלמה. זוהי קבוצה מקצועית, לומדת ומתפתחת ששמה לה למטרה לתת מענים לבני משפחה ולהוביל שינוי בטיפול וביחס לבני המשפחה של המתמודדים עם מחלה נפשית.

קהל היעד

  • זכאים לשירות במרכזים בני משפחה – הורים, בני זוג, בנים ובנות, אחים ואחיות, ילדים וכו' של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית וכן מי שנחשב "אדם משמעותי אחר" עבור פגוע הנפש.

מרכזי יה"ל פועלים בשיתוף עם משרד הבריאות. קבלת השירות אינה כרוכה בתשלום ו\או בהפניה מגורם רפואי או אחר.