תמונות

כולנו זקוקים לחסד: על חמלה וחמלה עצמית כמשאב בהתמודדותן של משפחות בתחום בריאות הנפש

כולנו זקוקים לחסד: על חמלה וחמלה עצמית כמשאב בהתמודדותן של משפחות בתחום בריאות הנפש – מאמר מעת תמי קויפמן

מסמכים

השפעת מחלת הנפש על האחים הבריאים

בצל המחלה – השפעת מחלת הנפש על האחים הבריאים – מאמר מעת תמי קויפמן

סיכום יום עיון מרכז יה"ל – מאי 2018

הרצאות חשובות ומתן דברים בנושאים הקשורים לבריאות הנפש.