ניתן לתרום גם בדרכים הבאות:

העברה בנקאית
העברה בנקאית לפקודת "עמותת איכות בשיקום".
בנק לאומי, סניף 859, חשבון מס' 600495/78

שיק
ניתן לתרום תרומה כספית באמצעות שיק לפקודת עמותת איכות בשיקום.
כתובת למשלוח: המשביר 1, חולון.

תרומה בהעברה בנקאית

לחשבון הבא:

על שם: איכות בשיקום | ע"ר

בנק לאומי, סניף 859, חשבון מספר 600495/78

לתרומות מחשבון זר | For donations from a foreign account

AEPR- Association for Excellence in Psychiatric Rehabilitation
מספר זה"ב: IBAN IL560108590000060049578

נמצא ב – מסמכי העמותה