עמותת איכות בשיקום הינה ארגון ללא כוונות רווח.
לכן, אנו תלויים ברצונם הטוב של אזרחים וארגונים בעלי מודעות חברתית, אכפתית ומסירות.
אנו מזמינים אתכם לתרום ולקחת חלק בעשייה למען נפגעי הנפש החיים בקרבנו.