עמותת איכות בשיקום הינה ארגון ללא כוונות רווח.
לכן, אנו תלויים ברצונם הטוב של אזרחים וארגונים בעלי מודעות חברתית, אכפתית ומסירות.
אנו מזמינים אתכם לתרום ולקחת חלק בעשייה למען נפגעי הנפש החיים בקרבנו.

ניתן לתרום בהעברה בנקאית לחשבון הבא:

על שם: איכות בשיקום | ע"ר

בנק לאומי, סניף 859, חשבון מספר 600495/78

לתרומות מחשבון זר |  For donations from a foreign account

AEPR- Association for Excellence in Psychiatric Rehabilitation

מספר זה"ב: IBAN IL560108590000060049578