האנשים שלנו

בעלי תפקידים בעמותה

מנכ"לית

איילה ראלי

סמנכ"לית

ענבל אנג'ל

רכזת משאבי אנוש

סהר שרמן

מנהל כספים

שי קיזנר

מנהלות מקצועיות ארציות

עו"ס רותם בר שלום

מנהלת מקצועית ארצית – משפחות

עו"ס אפרת ברייטמן

מנהלת מקצועית ארצית – שיקום בקהילה

מנהלי מסגרות

מנהלת מרכז אית"ן

דורית רוד לוי

מנהלת הדיור המוגן

יעל אשר

מנהלת מרכז יה"ל ראשל"צ

עו"ס יעל אפל

מנהל מרכז יה"ל אשדוד

עו"ס שלומי ליאני

מנהלת מרכז יה"ל כפ"ס

עו"ס תמי רוזן

מנהלת מרכז יה"ל חדרה

איילת בסיס בר ניר

מנהלת הוסטל חולון

כריסי בן ישי

וועד מנהל

חבר ועד מנהל

פרופ' מוטי מרק

חבר ועד מנהל

איציק בידרמן

חברת ועד מנהל

רותי בידרמן

חבר ועד מנהל

אילן כהן

חבר ועדת ביקורת

אבי קפלן

חבר ועדת ביקורת

אורי קנדלר

יועמ"ש העמותה

עו"ד דפנה רגר

רו"ח העמותה

משרד רו"ח דויטש את קרמר

מבקר פנים

משרד וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות'