28 בינואר יום ג', 18:00

סדנה עוצמתית – אחים של מתמודדים בבריאות הנפש

מיקום: אשדוד, רח' הרצל 1, בניין יוניטרייד, קומה 1, חדר 405

בסדנה ננסה להבין את השפעת ההפרעה הנפשית של האח המתמודד, 
על המשפחה בכלל ועל האחים האחרים בפרט.

נזהה את התפקידים שמוטלים עלינו, ואת אילו שאנו נוטלים על עצמינו, 
בהקשר של האח המתמודד. 
נשתף חוויות מההתמודדות האישית כאחים, ונלמד מניסיון של אחרים.

אשרו הגעתכם לאירוע
בטלפון: 08-9333858
ינואר
28
ד

סדנה עוצמתית – אחים של מתמודדים בבריאות הנפש

אשדוד, רח' הרצל 1, בניין יוניטרייד, קומה 1, חדר 405 | יום ג', 18:00

בסדנה ננסה להבין את השפעת ההפרעה הנפשית של האח המתמודד, 
על המשפחה בכלל ועל האחים האחרים בפרט.

נזהה את התפקידים שמוטלים עלינו, ואת אילו שאנו נוטלים על עצמינו, 
בהקשר של האח המתמודד. 
נשתף חוויות מההתמודדות האישית כאחים, ונלמד מניסיון של אחרים.

אשרו הגעתכם לאירוע
בטלפון: 08-9333858
פברואר
5
ד

חוסר היענות לטיפול

אשדוד, רח' הרצל 1, בניין יוניטרייד, קומה 1, חדר 405 | יום ד', 18:00
אשרו הגעתכם לאירוע
בטלפון: 08-9333858