מוזמנים לצפות, להפנים ולחוות את חייה
של נפגעת נפש, כפי שהם מומחשים בסיפורה
של מרסל מוסרי.